De här tio länderna kommer flest Rut-arbetare ifrån

Antal Rutarbetare 2017 och antal flyktingar som fick asyl i Sverige 2017.